SAffAD - Official Portal

Student Affairs & Alumni Department (SAffAD)

JABATAN HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI ( JHEPA )

ANNOUCEMENT

    • Selamat Melayari Portal Baharu SAffAD..
  • Tahniah Kepada Team SAffad Kerana Cemerlang Dalam Sukan Inter PTJ UMP 2017...

KELAB SAffAD: RESPEC

Address

Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni
Universiti Malaysia Pahang
Kampus Gambang
Lebuhraya Tun Razak ,
26300 Kuantan,
Pahang Darul Makmur.

Contact

General Line Kampus Gambang

Tel: 09 431 5054
Email: admin_jhepa@ump.edu.my

General Line Kampus Pekan

Tel: 09 431 5054
Email: admin_jhepa@ump.edu.my

UMP Helpdesk

SKMM